< Browse more videos

הולך ומשתפר - כרמלה אמא של הילה

הילה היתה בת 16 כשכרמלה אמה גילתה שהילה לסבית. התחושה היתה סוג של התמוטטות-חששתי לה מספרת כרמלה המסע נימשך כשנה וחצי עד שכרמלה שיתפה את בעלה ואז היא התביישה בעצמה כי ראתה כמה מהר הוא הסתגל לענין. היא מציעה להורים שמגלים שילדם שייך לקהילה הגאה- "קצרו את זמן הסבל, חבל על הזמן,הילדים שלכם הם אותם הילדים שהיו קודם. הם לא עשו שום רע".